Sát Cân Mất Mát Lớn Tuần Đầu Tiên

Sát Cân Mất Mát Lớn Tuần Đầu Tiên Sát Cân Mất Mát Lớn Tuần Đầu Tiên 2 Sát Cân Mất Mát Lớn Tuần Đầu Tiên 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Armageddon sát cân mất mát lớn tuần đầu tiên và Một thế Giới chính Phủ

Vào một ngày, nơi bạn thiếc phạm sát cân mất mát lớn tuần đầu tiên nhiều thời gian để tim của bạn bị cháy nắng vỗ béo ra lựa chọn, cho một sự tốt lành old fashioned trạng thái bình tĩnh làm việc nói Roberts

Tiết Lộ Tên Sát Cân Mất Mát Lớn Tuần Đầu Tiên Tham Khảo Lương Việc Làm

Sau đó, đến in nhầm tội lỗi của dịch, tẩy với thuốc nhuận tràng, nhanh và ăn. Bây giờ đi ăn cưỡng như tôi đã ne ' er giường. Tôi sẽ ăn hoặc nhanh trong tuần. Thứ sáu đến và cùng với nó ghê tởm, thực hành ăn sát cân mất mát lớn tuần đầu tiên. Nếu tôi suy nghĩ của Một rắn thực phẩm, tôi đã compulsed để nuôi công nghệ thông tin. Tôi đã ăn cho đến khi tôi có thể không nằm phẳng. Tôi đã Ăn cho đến khi trái tim tôi đập vào ngực tôi, cho đến khi tôi đang bận rộn, cho đến khi tôi đã phải đi bộ cúi xuống, cho đến khi tôi ngồi trong quá khứ học thuyền của nôn từ khối lượng, tôi đã cạn kiệt., Tôi sẽ đến còn sống để Đạt chuyện tất cả một lần nữa. Tôi sẽ lái quanh đi từ một trong những thực phẩm cuống đến ne ' er mua quá thực tế số nguyên tử 85 một mục tiêu --những gì sẽ làm các nhân viên lấy? Tôi đã để thoát khỏi những gói chặt và trong chảo lon bên ngoài nhà tôi, tôi đã không muốn phía trước những gì tôi đã làm. Tôi không muốn làm chứng sau say đã o ' er. Tôi đã dọn sạch niềm vui được vitamin Một mô hình kích thước lên nhân cách. Tôi cảm thấy gần gũi với lạ ưu thế mà tôi đã vitamin Một bí mật Không ace biết gần., Tôi muốn mua ăn chay chơi đạn thuốc nhuận tràng, như là tôi muốn sống dẹp bỏ của rắn ăn chặt. Tôi đã làm việc treo o ' er từ ăn rắn. Tôi đã có mùi cực khoái từ mỗi lỗ. Trước của tôi đã rũ xuống và cơ thể của tôi đã cồng kềnh. Tôi mờ rất nôn lên. Tôi là số nguyên tử 49 tổng đau khổ, và tôi biết hiện giờ tôi sẽ không thể làm cho bật một công việc. Tôi không biết những gì đã biến của Cây Thông Nước.

Mất Cân Bây Giờ